Smaller Default Larger

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI INTERNETOWEGO BIURA PODRÓŻY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  ACCESSIBLE POLAND TOURS

 

ACCESSIBLE POLAND TOURS  z siedzibą w Warszawie ( 02-128) przy ul. Jasielskiej 47/13, gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o osobach odwiedzających niniejszą stronę internetową. Wszelkie zmiany polityki prywatności zostaną niezwłocznie opublikowane na niniejszej stronie. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywało w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Nasza Polityka Prywatności znajduje się na naszej stronie głównej. Publikowany  dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony Internetowej. Zalecamy  uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

 

Co to są dane osobowe?

To wszystkie informacje, które mogą pozwolić Państwa zidentyfikować. Zarówno Państwa  imię i nazwisko, jak i numer PESEL, dane o miejscu zamieszkania czy wizerunek.

 

W jakich celach będą przetwarzane przez  ACCESSIBLE POLAND TOURS?

ACCESSIBLE POLAND TOURS potrzebuje Państwa danych:

 • przede wszystkim do tego, by zawrzeć z Państwem  odpowiednią umowę –zgłoszenie na wycieczkę lub  realizację innych usług. Z zawarciem umowy z Biurem wiąże się szereg innych obowiązków:
 • wystawienie faktury,
 • zakup biletów lotniczych lub kolejowych,
 • zgłoszenie o potrzebie serwisu na lotnisko lub dworcu kolejowym,
 • podanie danych do rezerwacji w hotelach,
 • przy meldunku do odpowiednich instytucji w danym kraju,
 • załatwienie ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego,
 • aplikowanie o wizę

Wykorzystujemy je również, by przekazać Państwu informację o  naszej ofercie - jest to tzw. cel marketingowy.

 

Jakie prawa dla klienta wprowadza RODO? 

 • uzyskanie informacji czy dana Firma/ Instytucja przetwarza Państwa dane osobowe. Mogą Państwo uzyskać do nich dostęp i poprosić o kopię.
 • uzyskanie szczegółowych informacji o tym, jakie Państwa dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sami Państwo nie przekazali  danych tej firmie/instytucji – mogą Państwo także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.
 • możliwość sprostowania danych. Jeśli są one nieprawidłowe - można poprosić o ich poprawienie.
 • prośba o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Państwem zawartą umowę to Biuro ACCESSIBLE POLAND TOURS może je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Państwa  prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania - Państwa dane powinny być usunięte
 • jeżeli Państwo uważają, że Państwa  prawa są łamane – można wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tych praw – proszę o kontakt z  administratorem danych:

drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

telefonicznie: +48 225187983, 502522165

listownie: M. Tokarska ACCESSIBLE POLAND TOURS Internetowe Biuro Podróży DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Jasielska 47/13, 02-128 Warszawa

 

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO):

Administratorem danych osobowych (ADO) jest: M.Tokarska ACCESSIBLE POLAND TOURS Internetowe Biuro Podróży DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jasielskiej 47/ 13

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

ACCESSIBLE POLAND TOURS będąc administratorem danych osobowych udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL.
 • zainstalowanie odpowiednich programów antywirusowych i antyspamowych na skrzynce  pocztowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • tworzenie kopi zapasowych

 

opracowała

Małgorzata Tokarska